Bảng giá

Bảng giá

Start-up

1.000.000 VNĐ

 • CAM kết top 10
 • Độ bao phủ thông tin 60% ngành
 • Nghiệm thu theo tháng
 • Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả
 • Miễn phí phân tích từ khóa
 • Chi phí cơ hội / keywords
Đăng ký ngay

Pro

5.000.000 VNĐ

 • CAM kết TOP 10
 • Độ bao phủ thông tin 70% ngành
 • Nghiệm thu theo tháng
 • Hỗ trợ SEO các từ khóa liên quan
 • Miễn phí phân tích từ khóa
 • Chi phí cơ hội/ Keywords
Đăng ký ngay

Dominate

Liên hệ

 • CAM kết top 10
 • CAM kết top 5
 • Độ bao phủ thông tin ngành
 • Nghiệm thu theo tháng
 • SEO từ theo yêu cầu theo chiến dịch mới
 • Chi phí theo yêu cầu
Đăng ký ngay